قزوین فردا

معنویت،عدالت،آزادی،درسایه ولایت

قزوین فردا

معنویت،عدالت،آزادی،درسایه ولایت

قزوین فردا
آخرین مطالب

قزوین فردا/باانتصاب مهندس علی فرخ زاد عضو شورای شهر قزوین به  سمت معاونت عمرانی استانداری قزوین ،بزودی مهندس محمد خورشیدی اولین عضو عدل البدل،جایگزین ایشان در شورای شهر قزوین خواهد شد

مهندس محمد خورشیدی

  • قزوین فردا

نظرات  (۱)

ظلمی که به به خانم سیاهکلی شد مسولیین در اون دنیا باید پاسخگو باشند