قزوین فردا

معنویت،عدالت،آزادی،درسایه ولایت

قزوین فردا

معنویت،عدالت،آزادی،درسایه ولایت

قزوین فردا
آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱
تیر

IMG_6255

علی صادقی نیارکی سخنگو وعضو شورای شهر قزوین در نطق پیش از دستور خود در صحن شورابا اشاره به رسیدگی به مناطق محروم شهر قزوین گفت:یکی از سیاست های اعضای شوراچه به هنگام شرایط  اخذرای نوعاً همکاران به مردم اعلام کردندوچه در قالب سیاست شورا به شهر داری ابلاغ شد  بحث توسعه متوازن وتوجه به مناطق کمترتوسعه یافته بود ما بسیار علاقه مند هستیم این  یک بعد عملیاتی به خودش بگیرد ما به عینه ببینیم حضور شهرداری را  در مناطق کمتر توسعه یافته را، اینطور نباشد  فقط در کاغذی  که اعلام شده  بعنوان  سیاست های شورا ، ولی در پایان بینیم  عملاً  هیچ اتفاقی نیفتاده است.الان نزدیک به یکسال می شود  که از عمر شورای چهارم می گذرد  و انتظار می رود که دوستان ما در شهرداری  توجه داشته باشندمناطقی  مثل هادی آباد،  اسماعیل آباد ،راه آهن ، ناصرآباد.

  • قزوین فردا